آخرین خبرها

اظهارنامه عدم حضور فروشنده در دفترخانه

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل خريدار

 

 

اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش   

 

مشخصات كامل فروشنده  

خلاصه اظهارات

 

 

 

رياست محترم اداره ثبت ناحيه شمال تهران

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند: 

آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي ۱۶ فرعي از ۱۲۹۸ اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك ۱۲۸ واقع است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۲ كه فتوكپي تصديق شده آن به پيوست اين اظهار نامه تقديم است ، به اينجانب فروخته و متعهد شده است براي تنظيم سند رسمي انتقال در تاريخ ۱۶/۰۴/۱۳۷۳ در دفتر خانه شماره ۱۲۹ تهران حاضر شوم نظر به اينكه نامبرده از حضور در دفتر خانه امتناع نموده و مقدمات انجام معامله را فراهم نكرده است ، ناچار به طرح دعواي حقوقي عليه وي جهت الزام به انجام تعهد هستم .

چون متحمل است نامبرده در صدد انتقال ملك مورد معامله به غير برايند فعلا مراتب را به حضور آن مقام محترم اعلام مي كنم تا فرمايند اين اظهار نامه (يا تلگرام )در پرونده ثبتي پلاك مرقوم ضبط شود و دستورات هر گونه استعلام در خصوص اين پلاك به مفاد آن توجه نمايد . بديهي است دستور مقام  قضايي در خصوص منع نقل و انتقال متعاقباً اعلام  خواهد شد .  

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام  

نام و نام خانوادگي(خريدار و اظهار كننده  

 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات