آخرین خبرها

تبریک ماه رمضان به انگلیسی

I wish this Ramadan, you are gifted
with blessings of Allah and
many treasured moments of joy!
ترجمه به فارسی :
من آرزو می کنم این ماه رمضان برکات پروردگار و لحظه های ارزشمند فراوانی از شادی و لذت به تو هدیه شود .
*
*
Welcome Ramadan
Walk humbly
Talk politely
Dress neatly
Treat kindly
Pray attentively
Donate generously
May ALLAH bless & protect you!
ترجمه فارسی :
به استقبال رمضان بروید
با تواضع راه بروید
محترمانه بحث کنید
منظم لباس بپوشید
با مهربانی درمان کنید
با دقت دعا کنید
سخاوتمندانه اهدا کنید
شاد خدا برکت دهد و از شما محافظت کند
*
*
اس ام اس انگلیسی ماه رمضان
*
*

Ramadan is a month of Allah
Whose beginning is
Mercy
Whose middle is
Forgiveness
Whose end is Freedom from Fire
ترجمه به فارسی :
رمضان ماه خداست
که آغازش
رحمت
میانه اش
بخشش
و پایانش آزادی از آتش است
*
*
اس ام اس انگلیسی ماه رمضان
*
*

RAMADAN RECIPE
A Glass of Care
A Plate of Love
A Spoon of Peace
A Fork of Truth &
A Bowl of Duaas
ترجمه به فارسی :
دستور غذا در ماه مبارک رمضان
یک لیوان مراقبت
یک بشقاب عشق
یک قاشق صلح
یک چنگال حقیقت
و یک کاسه دعا
*
*
اس ام اس انگلیسی ماه رمضان
*
*
Wishing you and your family
the blessings of Ramadan.
ترجمه به فارسی :
برای شما و خانواده آرزوی نعمت و برکت در ماه مبارک رمضان می کنم .
*
*
Today i pray that:-
Happiness be at ur door
May it knock early
Stay late & leave the gift of Allah’s
Peace,love,joy & good health behind
ترجمه به فارسی :
امروز دعا می کنم که
خوشبختی در خانه ات باشم
ممکن است زود دست بکشی
اما صبر کن و با هدیه های خدا
صلح , عشق , شادی و سلامت ترک کن
*
*
اس ام اس انگلیسی ماه رمضان
*
*
Prophet said:
“Whoever stood for the prayers
in the night of Qadr out of sincere
faith and hoping for a reward from Allah,
then all his previous sins will be forgiven”
ترجمه به فارسی :
پیامبر فرمود :
هر کس که به نماز ایستد
در شب قدر بدون ایمان و امید به پاداش از سوی خدا
سپس تمام گناهان قبلی او بخشیده خواهد شد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات