آخرین خبرها

رای منع زن(زوجه) به اشتغال به کار

 

 

نمونه راي به منع زوجه از اشتغال به كار   

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست آقاي ……… به طرفيت بانو ……….. به خواسته منع اشتغال همسرش از كار و دادخواست ديگر آقاي …….به طرفيت بانو…… داير به امر اجازه مجدد به شرح دادخواست . پس از بررسي مجموع محتويات پرونده چنين ملاحظه گرديد كه خواهان خواستار منع اشتغال همسرش را از كار شده است و در صورت عدم تمكين خواستار اجازه ازدواج شده و خوانده حاضر است برگردد به زندگي مشروط  بر اينكه خانه اي جدا از خويشان خود بگيرد و وسائل زندگي را فراهم كند و تعهد دهد كه كتك كاري نكند و فحاشي نكند و فيلم هاي مبتذل به خانه نياورد و از شكايتش صرف نظر كند و خواهان حاضر شده است كه به شرايط همسرش عمل نمايد و اظهار داشته خانه دارم و ماهي هزار تومان اجاره مي دهم و وسايل زندگي را تهيه مي كنم و تعهد مي دهم به دنبال كار هاي زشت نروم و نفقه همسرم را ماهي ده هزار تومان تامين مي كنم و در همين دادگاه حكم صادر شده است كه همسرم محكوم به تمكين شده است كه حاضر به تمكين نشده است . علي هذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص مستنداً به ماده ۱۱۱۷و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۵ قانون مدني و با توجه به اينكه بعد از ازدواج با اجازه شوهر استخدام شده است كه اجازه نامه زوج در پرونده ضميمه است و اكنون شوهر حاضر نيست زن به كار خود مشغول باشد حكم منع خانم را از كار در شركت ……… صادر مي گردد و با توجه به اينكه زوج حاضر است برگردد به زندگي شوهر در صورتيكه خانه اي جدا داشته باشد و نفقه اش را به مبلغ ماهي ده هزار تومان تامين نمايد خواسته خواهان به اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين منتفي مي گردد و رد مي شود . اين راي با عنايت به ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است .

 

 

 

 

 

رئيس شعبه ……. دادگاه عمومي ………..

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات