آخرین خبرها

نام دخترانه ایرانی

نامهاي اصيل دختران ايران 

1 اختر ستاره، نام گلي
2 اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
3 ارانوس سياره ارانوس
4 اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
5 ارشانوش از نام نامه نخعي
6 ارشنوش نام نامه نخعي – نام باستاني
7 ارشين از شاهدخت هاي هخامنشي
8 اَرشیت دوست ترین – نامی از دوره هخامنشی
9 ارغوان نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد
10 ارکيده رنگ ارغواني روشن، نام گلي
11 ارمغان هديه
12 ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
13 اریکا مرتبط با زمین
14 اِستاتیرا همسر داریوش سوم
15 افرا ستایش کردن
16 افروز از نامهاي پهلوي
17 افسار تاج
18 افسانه افسانه
19 افسون طلسم و جادو
20 افشان پاشيدن
21 افشيد شکوه خورشید
22 المیرا فدا کننده
23 الناز  
24 اليا نام گل
25 الیزه نام مکانی در رودبار
26 الیکا مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شما ایران
27 اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
28 انوشا خوشحالی و سرور و شادی
29 انوشك نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
30 انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
31 اوراشی زن پسر سیامک
32 ايران نام کشور ايران
33 ايران دخت دختر ايران
34 ایرسا رنگین کمان
35 آبنوس آبگينه
36 آبنوش از زنان ويس و رامين
37 آپاما دختر سپيتمن سردار ايراني
38 آپامه خوشرنگ و زيبا – دختر اردشير دوم هخامنشي
39 آتاناز نامي ايراني
40 آتري به معني آتش – از نامهاي باستاني
41 آتنا نامي ايراني
42 آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
43 آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
44 آذر آتش، نهمين ماه ايراني
45 آذرافروز نام دختر مهرنوش پسر اسفنديار
46 آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
47 آذرگون نام گلي است برنگ سرخ
48 آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا – آتش مهر
49 آذرمیدخت دختر همیشه جوان – دختر خسروپرویز – زنی که شاه شد
50 آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران – پاكدين
51 آرا آراستن و زیبا کردن
52 آرتا از نامهاي باستاني
53 آرتادخت وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني
54 آرتميس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
55 آرتنوس صادق – راستگو – نام دختر داریوش
56 آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
57 آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
58 آرتيستون دختر کورش بزرگ – زن داريوش
59 آرزو آرزو
60 آرگون شهبانوي اردشير يکم هخامنشي
61 آرمه ئیتی فروتنی – پاکی – نگهبان زمین
62 آرميتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
63 آرميلا نام دختران در ایران باستان
64 آرنا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
65 آروشا درخشان – نورانی – باهوش
66 آریا ناز نامی ایرانی
67 آزاده آزاد، رها
68 آزين زينت آلات
69 آزیتا نام شاهزاده – ملکه و پرنسسز در ایران
70 آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت – مانند
71 آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
72 آفرين تشويق
73 آلاله نام گلي
74 آليش قابل اشتعال
75 آماستریس دختر داریوش سوم
76 آموتيا نام دوشیزه در زمان زندیه
77 آميتريس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
78 آناهيتا نام فرشتگان اهورامزدا – الهه آب
79 آنديا زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي
80 آنيتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
81 آهو آهو
82 آوا صدا
83 آويد نامي ايراني
84 آويزه آويز
85 آويسا آب پاک و تمیز
86 آيدا همچون ماه و مهتاب
87 آيدان چهره زیبا همچون ماه – آیسان
88 آيلا نور ماه و مهتاب- آیناز
89 بانو خانم، متشخص، زن مجرد
90 برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
91 بلور کريستال
92 بنفشه گل بنفشه
93 بهار فصل بهار
94 بهارک بهار کوچک
95 بهاره آورنده بهار
96 بهرخ بهترين صورت
97 بهرو بهشاد – بهرخ – بهتاب
98 بهشید نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی
99 بهناز بهترين ناز
100 بهنوش خوش مشرب – مطبوع – دلپذیر
101 بوبک دختر و دوشيزه هدهد، نام مرغ حضرت سليمان
102 بوسه بوس، بوسيدن
103 بیتا زیبا و خوش چهره – منحصر به فرد
104 پارميس دختر برديا – نوه کورش بزرگ
105 پانته آ شاهزاده اي که اسير کورش بزرگ شد
106 پديده پديده، چيز جديد
107 پرتو پرتو
108 پرديس باغ و بهشت – واژه پاراديز انگليسي از همين است
109 پرستو اسم يک پرنده
110 پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
111 پرشه جرقه – دختر ایرانی
112 پرند ابريشم
113 پروانه پروانه
114 پروشات همسر داریوش دوم – بسيار شاد
115 پروشات در اوستايي به معني بسيار شاد
116 پروين نام يک صور فلکي
117 پري پري
118 پري رو داراي صورتي همچون پري
119 پريا جمع پري
120 پريچهر داراي صورتي همچون پري
121 پريزاد زاده پري
122 پريزاد زن داريوش دوم هخامنشي – زاده پري
123 پريوش پريزاد – پريسا – پريداد – پري تن
124 پری ویس دختری در ویس و رامین
125 پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
126 پگاه سپيده دم
127 پوپک نوعي پرنده
128 پوران موفق
129 پوران دخت يکي از شخصيت هاي شاهنامه
130 پورچيستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
131 پوري موفق
132 پونه نام گلي
133 پيمانه جام شراب
134 پيوند ارتباط
135 تارا ستاره
136 ترانه آهنگ، نغمه
137 ترسا مسيحي
138 تناز مادر لهراسب – دختر آرش کمانگير
139 تهمينه يکي از شخصيتهاي شاهنامه
140 توران نام کشور دشمن ايران در شاهنامه
141 توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
142 توکا نوعي پرنده
143 تينا سفال
144 تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
145 تینا عاشق نوازش
146 ثريا نام يک صور فلکي
147 جاماسبه شهبانوي اردشير درازدست
148 جوانه جوان، گل جوانه
149 چليپا  
150 چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
151 خاطره ياد، يادگاري
152 خجسته  
153 خندان خندان
154 خورشيد آفتاب
155 داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم
156 درسا همچون مروارید
157 دري ستاره اي درخشان که مانند گوهر مي درخشد
158 دريا دريا
159 دل آسا نامي ايراني
160 دلارام آرام دل
161 دلبر مليح، خوش قلب
162 دلکش جذاب
163 دنيا جهان
164 دینا نامی ایرانی
165 رائيکا پسنديده و دوست داشتني
166 رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
167 راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
168 رادنوش بانوي شهرين
169 رامش آرامش
170 رُدگون مادر داریوش اول – پرنس در اشکانیان
171 رديمه همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی
172 رسا پرمعني
173 ركسانا دختر داریوش دوم
174 رکسانه روشنايي، نام شاهزاده ايراني
175 رها آزاد
176 روان روح، روان
177 رودابه يک از شخصيت هاي شاهنامه، مادر رستم
178 روشنک نور کوچک
179 ريما  
180 زرشام دختری از خاندان جمشید
181 زري حرير، زربافت
182 زرين طلايي
183 زرين دخت دختر طلايي
184 زهره سياره زهره(ونوس)ر
185 زويا  
186 زيبا زيبا، قشنگ
187 ژاله شبنم
188 ژيلا  
189 سارا  
190 ساغر جام شراب
191 سالومه  
192 ساناز نام گلي
193 سايه سايه
194 ساینا سیمرغ
195 سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد
196 سپتا  
197 سپنتا مقدس ایرانی
198 سپيده نور اول صبح
199 ستاره ستاره
200 سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
201 سروناز زن زيبا، درخت سروناز
202 سریرا زیبا – خوش چهره
203 سمن ياسمن
204 سميرا  
205 سميلا  
206 سنا  
207 سندوس خواهر خشایارشاه
208 سودابه يکي از شخصيت هاي شاهنامه
209 سوري رز قرمز
210 سوزان شعله ور، درحال سوختن
211 سوسن نام گلي
212 سوگند قسم خوردن
213 سيما صورت، رخ
214 سيمين نقره اي
215 سیسی کام کامروا – مادر داریوش سوم – دختر اُستان برادر اردشیر دوم
216 سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
217 شادان شاد
218 شادي شادي، خوشحالي
219 شاهیده پارسا – پرهیزکار
220 شبنم شبنم(ژاله)ر
221 شراره از نامهای رایج امروزی
222 شراره جرقه
223 شروين  
224 شعله شعله، آتش
225 شکوفه شکوفه
226 شکوه جلال، زرق و برق
227 شهربانو بانوي شهر
228 شهرزاد زاده شهر
229 شهرناز عشق شهر
230 شهزاده شاهزاده
231 شهلا زن سياه چشم
232 شهناز عشق شاه
233 شوکا نوعي آهو
234 شيدا  
235 شيده آفتاب، درخشان
236 شيرين ظريف، شيرين
237 شيرين بانو زن شيرين و حساس
238 شيفته افسون شده
239 شيما  
240 شيوا فريبا
241 شیددخت دختر روشنایی و نور
242 صدف  
243 صهبا شراب
244 طاهره پاک، خالص
245 طلا طلا
246 عسل عسل
247 غزال آهوي کوهي
248 غزاله آهوي کوهي
249 غمزه طنازي
250 غنچه غنچه گل
251 فرانك يکي از شخصيتهاي شاهنامه
252 فرحناز خوشي
253 فرخنده شاد
254 فرزانه عاقل
255 فرشته فرشته، پري
256 فرگون نام زنان در ايران باستان
257 فرناز عشوه گر
258 فرنگيس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
259 فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
260 فرنوش از نامهای رایج امروزی
261 فروزان درخشان
262 فروزنده درخشان
263 فروغ روشني
264 فريبا مليح
265 فريده پرارزش
266 فرين ستوده
267 فيروزه فيروزه
268 فيلا عاشق
269 قاصدک گل قاصدک
270 قدسي مقدس، فرشته
271 كتايون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
272 کاساندان همسر کورش بزرگ
273 کتايون زن کيگشتاسب در شاهنامه
274 کيميا ماده اي که مس را به طلا تبديل مي کند
275 کیانا برخواسته از نسل کيانيان
276 گردآفريد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
277 گرديا يکي از شخصيت هاي شاهنامه
278 گلاره چشمان
279 گلبانو  
280 گلبهار گل فصل بهار
281 گلپري  
282 گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
283 گلشن باغ گل
284 گلنار گل انار، به زيبايي گل
285 گلنسا  
286 گلي رنگ قرمز گل رز
287 گيتا نوعي آهنگ
288 گيتي جهان، دنيا
289 گيسو  
290 لادن نام گلي
291 لاله گل لاله
292 لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
293 ليلا شبانه
294 ليلي نام گلي
295 لیدا مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
296 مانا مانند
297 ماندانا ماندانا – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول
298 ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
299 ماني نقاشي که خود را پيامبر معرفي کرد
300 ماهدخت وجوه ماه
301 ماهرخ کسي که صورتش مانند ماه باشد
302 مرجان مرجان
303 مرجانه مرجان
304 مرسده ملکه در ایران
305 مرمر مرمر
306 مرواريد مرواريد
307 مريم گل مريم
308 مژده خبر خوش
309 مژگان مژه ها
310 مستانه مست
311 ملکه ملکه
312 ملیسا مرهم – نام زنبور عسل در یونانی
313 منيژه يکي از شخصيتهاي شاهنامه
314 مهتا مثال ماه
315 مهتاب مثال ماه
316 مهدخت به معنی دختری همچون ماه
317 مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
318 مهر انگيز مهر انگيز
319 مهر آئین کیش مهر ایرانی
320 مهر آریا مهر دختر آریایها
321 مهر نوش نامهای رایج امروزی
322 مهرناز نور آفتاب
323 مهرو به معنی چهره ای همچون ماه
324 مهري خورشيد، مهربان
325 مهسا ماه، مهتاب
326 مهستي درخت گل ياس
327 مهشید مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
328 مهناز نور ماه، شکوه ماه
329 مهوش مثال ماه، زيبايي
330 مهين دختر ماه
331 مونا نام يک الهه
332 ميترادات دختر مهرداد پادشاه اشکاني
333 ميشا  
334 مينا مينا
335 مينو  
336 میترا فرشتگان مقدس ایران باستان
337 میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی
338 نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی
339 نازآفرين شوق آفرين
340 نازگل گل زيبا
341 نازنوش نامي ايراني
342 نازنين خوش قلب
343 نازي زيبا
344 نازيلا زيبا
345 ناژين نام يک درخت
346 ناهيد اناهيت – اناهيتا – فرشته آب  – ونوس – ستاره زهره
347 ندا صدا
348 نرگس نام گلي
349 نسترن نام گلي
350 نسرين رز وحشي
351 نغمه ترانه، آهنگ
352 نگار خوش قلب
353 نگاه نگاه
354 نگين سنگ روي انگشتر و جواهرات
355 نهال نهال
356 نوا نوا
357 نوش آفرين شادي خلق
358 نوشا پرنس در زمان ساسانیان
359 نوشيد نام مادر ماني نقاش  که خود را پيامبر ناميد
360 نوشين شيرين
361 نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی
362 نيسا دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشکانی
363 نيشام نام فرشته نگهبان آذرخش
364 نيکو خوب، زيبا
365 نيکي خوبي
366 نيلوفر نام گلي(زنبق آبي)ر
367 نيوشا شنونده
368 نیسا دختر یکی از شاهان پارتی
369 نيشام فرشته نگهبان آذرخش
370 نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه
371 هديه هديه
372 هستي وجود
373 هما هفتمين پادشاه کياني – دختر کيگشتاسب
374 هما پرنده اي افسانه اي
375 هنگامه حيرت انگيز
376 هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام – خنده رو
377 وانوشه نام گل
378 ورتا نامی پهلوی به معنی گل
379 وستا پردانش – دختر پاکدامن و با اصل و نسب
380 وندا آرزو
381 ويدا در اوستايي ويستا – پر دانش و فرهنگ – آشكار
382 ویرا ویشکا- ویدا – ویستا
383 ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
384 ياس گل ياس
385 ياسمن گل ياس
386 ياسمين پهلوي ياسمن – نوعي گل- دختري در ويس و رامين
387 يکتا تنها، يگانه
388 يگانه تنها، يگانه
389 یوتاب خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات