آخرین خبرها

نام دخترانه ایرانی

نامهاي اصيل دختران ايران 

۱ اختر ستاره، نام گلي
۲ اَدرک دختر یزدگرد سوم ساسانی
۳ ارانوس سياره ارانوس
۴ اَردویسور فرشته آب در ایران باستان
۵ ارشانوش از نام نامه نخعي
۶ ارشنوش نام نامه نخعي – نام باستاني
۷ ارشين از شاهدخت هاي هخامنشي
۸ اَرشیت دوست ترین – نامی از دوره هخامنشی
۹ ارغوان نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهد
۱۰ ارکيده رنگ ارغواني روشن، نام گلي
۱۱ ارمغان هديه
۱۲ ارنواز شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
۱۳ اریکا مرتبط با زمین
۱۴ اِستاتیرا همسر داریوش سوم
۱۵ افرا ستایش کردن
۱۶ افروز از نامهاي پهلوي
۱۷ افسار تاج
۱۸ افسانه افسانه
۱۹ افسون طلسم و جادو
۲۰ افشان پاشيدن
۲۱ افشيد شکوه خورشید
۲۲ المیرا فدا کننده
۲۳ الناز  
۲۴ اليا نام گل
۲۵ الیزه نام مکانی در رودبار
۲۶ الیکا مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شما ایران
۲۷ اَمِستریس شهبانوی خشایارشا
۲۸ انوشا خوشحالی و سرور و شادی
۲۹ انوشك نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
۳۰ انوشه نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
۳۱ اوراشی زن پسر سیامک
۳۲ ايران نام کشور ايران
۳۳ ايران دخت دختر ايران
۳۴ ایرسا رنگین کمان
۳۵ آبنوس آبگينه
۳۶ آبنوش از زنان ويس و رامين
۳۷ آپاما دختر سپيتمن سردار ايراني
۳۸ آپامه خوشرنگ و زيبا – دختر اردشير دوم هخامنشي
۳۹ آتاناز نامي ايراني
۴۰ آتري به معني آتش – از نامهاي باستاني
۴۱ آتنا نامي ايراني
۴۲ آتوسا دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
۴۳ آتوشه نام عمه یا خاله شاپور شاه
۴۴ آذر آتش، نهمين ماه ايراني
۴۵ آذرافروز نام دختر مهرنوش پسر اسفنديار
۴۶ آذرخش صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
۴۷ آذرگون نام گلي است برنگ سرخ
۴۸ آذرمهر آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا – آتش مهر
۴۹ آذرمیدخت دختر همیشه جوان – دختر خسروپرویز – زنی که شاه شد
۵۰ آذرنوش نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران – پاكدين
۵۱ آرا آراستن و زیبا کردن
۵۲ آرتا از نامهاي باستاني
۵۳ آرتادخت وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني
۵۴ آرتميس گوینده راستی- نام دریاسالار زن
۵۵ آرتنوس صادق – راستگو – نام دختر داریوش
۵۶ آرته دخت شهبانو اشکانی همسر اردوان
۵۷ آرتونیس دختر ارته باذ و خواهر برسین
۵۸ آرتيستون دختر کورش بزرگ – زن داريوش
۵۹ آرزو آرزو
۶۰ آرگون شهبانوي اردشير يکم هخامنشي
۶۱ آرمه ئیتی فروتنی – پاکی – نگهبان زمین
۶۲ آرميتان شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
۶۳ آرميلا نام دختران در ایران باستان
۶۴ آرنا نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
۶۵ آروشا درخشان – نورانی – باهوش
۶۶ آریا ناز نامی ایرانی
۶۷ آزاده آزاد، رها
۶۸ آزين زينت آلات
۶۹ آزیتا نام شاهزاده – ملکه و پرنسسز در ایران
۷۰ آسا نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت – مانند
۷۱ آسیمن نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
۷۲ آفرين تشويق
۷۳ آلاله نام گلي
۷۴ آليش قابل اشتعال
۷۵ آماستریس دختر داریوش سوم
۷۶ آموتيا نام دوشیزه در زمان زندیه
۷۷ آميتريس نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
۷۸ آناهيتا نام فرشتگان اهورامزدا – الهه آب
۷۹ آنديا زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي
۸۰ آنيتا نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
۸۱ آهو آهو
۸۲ آوا صدا
۸۳ آويد نامي ايراني
۸۴ آويزه آويز
۸۵ آويسا آب پاک و تمیز
۸۶ آيدا همچون ماه و مهتاب
۸۷ آيدان چهره زیبا همچون ماه – آیسان
۸۸ آيلا نور ماه و مهتاب- آیناز
۸۹ بانو خانم، متشخص، زن مجرد
۹۰ برسین دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
۹۱ بلور کريستال
۹۲ بنفشه گل بنفشه
۹۳ بهار فصل بهار
۹۴ بهارک بهار کوچک
۹۵ بهاره آورنده بهار
۹۶ بهرخ بهترين صورت
۹۷ بهرو بهشاد – بهرخ – بهتاب
۹۸ بهشید نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی
۹۹ بهناز بهترين ناز
۱۰۰ بهنوش خوش مشرب – مطبوع – دلپذیر
۱۰۱ بوبک دختر و دوشيزه هدهد، نام مرغ حضرت سليمان
۱۰۲ بوسه بوس، بوسيدن
۱۰۳ بیتا زیبا و خوش چهره – منحصر به فرد
۱۰۴ پارميس دختر برديا – نوه کورش بزرگ
۱۰۵ پانته آ شاهزاده اي که اسير کورش بزرگ شد
۱۰۶ پديده پديده، چيز جديد
۱۰۷ پرتو پرتو
۱۰۸ پرديس باغ و بهشت – واژه پاراديز انگليسي از همين است
۱۰۹ پرستو اسم يک پرنده
۱۱۰ پُرشاد خواهر داریوش سوم هخامنشی
۱۱۱ پرشه جرقه – دختر ایرانی
۱۱۲ پرند ابريشم
۱۱۳ پروانه پروانه
۱۱۴ پروشات همسر داریوش دوم – بسيار شاد
۱۱۵ پروشات در اوستايي به معني بسيار شاد
۱۱۶ پروين نام يک صور فلکي
۱۱۷ پري پري
۱۱۸ پري رو داراي صورتي همچون پري
۱۱۹ پريا جمع پري
۱۲۰ پريچهر داراي صورتي همچون پري
۱۲۱ پريزاد زاده پري
۱۲۲ پريزاد زن داريوش دوم هخامنشي – زاده پري
۱۲۳ پريوش پريزاد – پريسا – پريداد – پري تن
۱۲۴ پری ویس دختری در ویس و رامین
۱۲۵ پریساتیس همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
۱۲۶ پگاه سپيده دم
۱۲۷ پوپک نوعي پرنده
۱۲۸ پوران موفق
۱۲۹ پوران دخت يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۱۳۰ پورچيستا پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
۱۳۱ پوري موفق
۱۳۲ پونه نام گلي
۱۳۳ پيمانه جام شراب
۱۳۴ پيوند ارتباط
۱۳۵ تارا ستاره
۱۳۶ ترانه آهنگ، نغمه
۱۳۷ ترسا مسيحي
۱۳۸ تناز مادر لهراسب – دختر آرش کمانگير
۱۳۹ تهمينه يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۱۴۰ توران نام کشور دشمن ايران در شاهنامه
۱۴۱ توشنامئیتی فرشته مهر و دوستی
۱۴۲ توکا نوعي پرنده
۱۴۳ تينا سفال
۱۴۴ تیتک از نامهای زرتشتیان امروزی
۱۴۵ تینا عاشق نوازش
۱۴۶ ثريا نام يک صور فلکي
۱۴۷ جاماسبه شهبانوي اردشير درازدست
۱۴۸ جوانه جوان، گل جوانه
۱۴۹ چليپا  
۱۵۰ چیستا زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
۱۵۱ خاطره ياد، يادگاري
۱۵۲ خجسته  
۱۵۳ خندان خندان
۱۵۴ خورشيد آفتاب
۱۵۵ داماسپیا شهبانوی اردشیر یکم
۱۵۶ درسا همچون مروارید
۱۵۷ دري ستاره اي درخشان که مانند گوهر مي درخشد
۱۵۸ دريا دريا
۱۵۹ دل آسا نامي ايراني
۱۶۰ دلارام آرام دل
۱۶۱ دلبر مليح، خوش قلب
۱۶۲ دلکش جذاب
۱۶۳ دنيا جهان
۱۶۴ دینا نامی ایرانی
۱۶۵ رائيکا پسنديده و دوست داشتني
۱۶۶ رائیکا پسندیده و دوست داشتنی
۱۶۷ راتا فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
۱۶۸ رادنوش بانوي شهرين
۱۶۹ رامش آرامش
۱۷۰ رُدگون مادر داریوش اول – پرنس در اشکانیان
۱۷۱ رديمه همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی
۱۷۲ رسا پرمعني
۱۷۳ ركسانا دختر داریوش دوم
۱۷۴ رکسانه روشنايي، نام شاهزاده ايراني
۱۷۵ رها آزاد
۱۷۶ روان روح، روان
۱۷۷ رودابه يک از شخصيت هاي شاهنامه، مادر رستم
۱۷۸ روشنک نور کوچک
۱۷۹ ريما  
۱۸۰ زرشام دختری از خاندان جمشید
۱۸۱ زري حرير، زربافت
۱۸۲ زرين طلايي
۱۸۳ زرين دخت دختر طلايي
۱۸۴ زهره سياره زهره(ونوس)ر
۱۸۵ زويا  
۱۸۶ زيبا زيبا، قشنگ
۱۸۷ ژاله شبنم
۱۸۸ ژيلا  
۱۸۹ سارا  
۱۹۰ ساغر جام شراب
۱۹۱ سالومه  
۱۹۲ ساناز نام گلي
۱۹۳ سايه سايه
۱۹۴ ساینا سیمرغ
۱۹۵ سپاکو زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد
۱۹۶ سپتا  
۱۹۷ سپنتا مقدس ایرانی
۱۹۸ سپيده نور اول صبح
۱۹۹ ستاره ستاره
۲۰۰ سَتوِش ستاره باران در زبان پهلوی
۲۰۱ سروناز زن زيبا، درخت سروناز
۲۰۲ سریرا زیبا – خوش چهره
۲۰۳ سمن ياسمن
۲۰۴ سميرا  
۲۰۵ سميلا  
۲۰۶ سنا  
۲۰۷ سندوس خواهر خشایارشاه
۲۰۸ سودابه يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۰۹ سوري رز قرمز
۲۱۰ سوزان شعله ور، درحال سوختن
۲۱۱ سوسن نام گلي
۲۱۲ سوگند قسم خوردن
۲۱۳ سيما صورت، رخ
۲۱۴ سيمين نقره اي
۲۱۵ سیسی کام کامروا – مادر داریوش سوم – دختر اُستان برادر اردشیر دوم
۲۱۶ سیندخت دختر مهراب پادشاه کابل
۲۱۷ شادان شاد
۲۱۸ شادي شادي، خوشحالي
۲۱۹ شاهیده پارسا – پرهیزکار
۲۲۰ شبنم شبنم(ژاله)ر
۲۲۱ شراره از نامهای رایج امروزی
۲۲۲ شراره جرقه
۲۲۳ شروين  
۲۲۴ شعله شعله، آتش
۲۲۵ شکوفه شکوفه
۲۲۶ شکوه جلال، زرق و برق
۲۲۷ شهربانو بانوي شهر
۲۲۸ شهرزاد زاده شهر
۲۲۹ شهرناز عشق شهر
۲۳۰ شهزاده شاهزاده
۲۳۱ شهلا زن سياه چشم
۲۳۲ شهناز عشق شاه
۲۳۳ شوکا نوعي آهو
۲۳۴ شيدا  
۲۳۵ شيده آفتاب، درخشان
۲۳۶ شيرين ظريف، شيرين
۲۳۷ شيرين بانو زن شيرين و حساس
۲۳۸ شيفته افسون شده
۲۳۹ شيما  
۲۴۰ شيوا فريبا
۲۴۱ شیددخت دختر روشنایی و نور
۲۴۲ صدف  
۲۴۳ صهبا شراب
۲۴۴ طاهره پاک، خالص
۲۴۵ طلا طلا
۲۴۶ عسل عسل
۲۴۷ غزال آهوي کوهي
۲۴۸ غزاله آهوي کوهي
۲۴۹ غمزه طنازي
۲۵۰ غنچه غنچه گل
۲۵۱ فرانك يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۲۵۲ فرحناز خوشي
۲۵۳ فرخنده شاد
۲۵۴ فرزانه عاقل
۲۵۵ فرشته فرشته، پري
۲۵۶ فرگون نام زنان در ايران باستان
۲۵۷ فرناز عشوه گر
۲۵۸ فرنگيس يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۵۹ فرنو مادر بزرگ اشو زرتشت
۲۶۰ فرنوش از نامهای رایج امروزی
۲۶۱ فروزان درخشان
۲۶۲ فروزنده درخشان
۲۶۳ فروغ روشني
۲۶۴ فريبا مليح
۲۶۵ فريده پرارزش
۲۶۶ فرين ستوده
۲۶۷ فيروزه فيروزه
۲۶۸ فيلا عاشق
۲۶۹ قاصدک گل قاصدک
۲۷۰ قدسي مقدس، فرشته
۲۷۱ كتايون يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۷۲ کاساندان همسر کورش بزرگ
۲۷۳ کتايون زن کيگشتاسب در شاهنامه
۲۷۴ کيميا ماده اي که مس را به طلا تبديل مي کند
۲۷۵ کیانا برخواسته از نسل کيانيان
۲۷۶ گردآفريد يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۷۷ گرديا يکي از شخصيت هاي شاهنامه
۲۷۸ گلاره چشمان
۲۷۹ گلبانو  
۲۸۰ گلبهار گل فصل بهار
۲۸۱ گلپري  
۲۸۲ گلدیس از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
۲۸۳ گلشن باغ گل
۲۸۴ گلنار گل انار، به زيبايي گل
۲۸۵ گلنسا  
۲۸۶ گلي رنگ قرمز گل رز
۲۸۷ گيتا نوعي آهنگ
۲۸۸ گيتي جهان، دنيا
۲۸۹ گيسو  
۲۹۰ لادن نام گلي
۲۹۱ لاله گل لاله
۲۹۲ لبینا نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
۲۹۳ ليلا شبانه
۲۹۴ ليلي نام گلي
۲۹۵ لیدا مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
۲۹۶ مانا مانند
۲۹۷ ماندانا ماندانا – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول
۲۹۸ ماندوی شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
۲۹۹ ماني نقاشي که خود را پيامبر معرفي کرد
۳۰۰ ماهدخت وجوه ماه
۳۰۱ ماهرخ کسي که صورتش مانند ماه باشد
۳۰۲ مرجان مرجان
۳۰۳ مرجانه مرجان
۳۰۴ مرسده ملکه در ایران
۳۰۵ مرمر مرمر
۳۰۶ مرواريد مرواريد
۳۰۷ مريم گل مريم
۳۰۸ مژده خبر خوش
۳۰۹ مژگان مژه ها
۳۱۰ مستانه مست
۳۱۱ ملکه ملکه
۳۱۲ ملیسا مرهم – نام زنبور عسل در یونانی
۳۱۳ منيژه يکي از شخصيتهاي شاهنامه
۳۱۴ مهتا مثال ماه
۳۱۵ مهتاب مثال ماه
۳۱۶ مهدخت به معنی دختری همچون ماه
۳۱۷ مهدیس از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
۳۱۸ مهر انگيز مهر انگيز
۳۱۹ مهر آئین کیش مهر ایرانی
۳۲۰ مهر آریا مهر دختر آریایها
۳۲۱ مهر نوش نامهای رایج امروزی
۳۲۲ مهرناز نور آفتاب
۳۲۳ مهرو به معنی چهره ای همچون ماه
۳۲۴ مهري خورشيد، مهربان
۳۲۵ مهسا ماه، مهتاب
۳۲۶ مهستي درخت گل ياس
۳۲۷ مهشید مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
۳۲۸ مهناز نور ماه، شکوه ماه
۳۲۹ مهوش مثال ماه، زيبايي
۳۳۰ مهين دختر ماه
۳۳۱ مونا نام يک الهه
۳۳۲ ميترادات دختر مهرداد پادشاه اشکاني
۳۳۳ ميشا  
۳۳۴ مينا مينا
۳۳۵ مينو  
۳۳۶ میترا فرشتگان مقدس ایران باستان
۳۳۷ میرتو از زنان شاهنشاهان هخامنشی
۳۳۸ نائیریکا بانوان پارسا در دین زرتشتی
۳۳۹ نازآفرين شوق آفرين
۳۴۰ نازگل گل زيبا
۳۴۱ نازنوش نامي ايراني
۳۴۲ نازنين خوش قلب
۳۴۳ نازي زيبا
۳۴۴ نازيلا زيبا
۳۴۵ ناژين نام يک درخت
۳۴۶ ناهيد اناهيت – اناهيتا – فرشته آب  – ونوس – ستاره زهره
۳۴۷ ندا صدا
۳۴۸ نرگس نام گلي
۳۴۹ نسترن نام گلي
۳۵۰ نسرين رز وحشي
۳۵۱ نغمه ترانه، آهنگ
۳۵۲ نگار خوش قلب
۳۵۳ نگاه نگاه
۳۵۴ نگين سنگ روي انگشتر و جواهرات
۳۵۵ نهال نهال
۳۵۶ نوا نوا
۳۵۷ نوش آفرين شادي خلق
۳۵۸ نوشا پرنس در زمان ساسانیان
۳۵۹ نوشيد نام مادر ماني نقاش  که خود را پيامبر ناميد
۳۶۰ نوشين شيرين
۳۶۱ نوشید مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی
۳۶۲ نيسا دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشکانی
۳۶۳ نيشام نام فرشته نگهبان آذرخش
۳۶۴ نيکو خوب، زيبا
۳۶۵ نيکي خوبي
۳۶۶ نيلوفر نام گلي(زنبق آبي)ر
۳۶۷ نيوشا شنونده
۳۶۸ نیسا دختر یکی از شاهان پارتی
۳۶۹ نيشام فرشته نگهبان آذرخش
۳۷۰ نیوشه نیوشا- گوش دهنده- نوشه
۳۷۱ هديه هديه
۳۷۲ هستي وجود
۳۷۳ هما هفتمين پادشاه کياني – دختر کيگشتاسب
۳۷۴ هما پرنده اي افسانه اي
۳۷۵ هنگامه حيرت انگيز
۳۷۶ هورام واژه ای پهلوی به معنی خوش رام – خنده رو
۳۷۷ وانوشه نام گل
۳۷۸ ورتا نامی پهلوی به معنی گل
۳۷۹ وستا پردانش – دختر پاکدامن و با اصل و نسب
۳۸۰ وندا آرزو
۳۸۱ ويدا در اوستايي ويستا – پر دانش و فرهنگ – آشكار
۳۸۲ ویرا ویشکا- ویدا – ویستا
۳۸۳ ویس معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
۳۸۴ ياس گل ياس
۳۸۵ ياسمن گل ياس
۳۸۶ ياسمين پهلوي ياسمن – نوعي گل- دختري در ويس و رامين
۳۸۷ يکتا تنها، يگانه
۳۸۸ يگانه تنها، يگانه
۳۸۹ یوتاب خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات