آخرین خبرها

نمونه استشهاد محلی برای تعویض شناسنامه

استشهاد محلی
ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ………….. از توابع بخش ………. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب ……….. فرزند ………. دارنده شناسنامه شماره ……….. صادره از ………….. تاریخ تولد …….. به علت بیسوادی و فقر موفق به تعویض شناسنامه نگردیده ام . از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام

گـــــواهان :
اینجانب ……………… فرزند ………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب ……………… فرزند ………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب ……………… فرزند ………… صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
……………… رئیس شورای اسلامی روستای ……………..

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات