جناب آقای…………………

ریاست محترم دانشگاه ………………….

موضوع : شهریه دانشگاه

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ……………..از مورخ ………………..بعنوان مدرس مشغول همکاری با گروه آموزشی رشته ………………می باشم. با عنایت به وجود برخی مشکلات، امور مالی دانشگاه به مدت دو ترم  پرداختی از بابت حق التدریس و حقوق به اینجانب نداشته و پیگیری های اینجانب نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

با توجه به اینکه هم اکنون بعلت بروز برخی مشکلات مالی در تنگنای شدید می باشم از حضرتعالی تقاضا دارم دستور لازم جهت همکاری و پرداخت مساعده حقوق با اینجانب مبذول نمایند.

همچنین تقاضا دارم در صورت امکان شهریه همسر اینجانب به نام ……………..که مشغول تحصیل در این دانشگاه می باشند نیز از مانده از طلب حق التدریس و حقوق ایتجانب کسر گردد.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال را دارم.

امیدوارم خداوند را همواره مد نظر داشته باشید.

با تشکر

…………….

تاریخ

امضا