آخرین خبرها

ا-اظهارنامه ها

اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   اكبر اكبري به وكالت از خانم    به نشاني   ... ادامه مطلب »

اظهارنامه از سوی زوج به زوجه جهت تمکین

اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين     برگ اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده     موضوع اظهار نامه   مشخصات و اقامتگاه مخاطب   مشخصات كامل( شوهر )     تقاضاي بازگشت به منزل و تمكين از سوي زوجه     مشخصات كامل ... ادامه مطلب »

اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

  نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري )   به شعبه ……. ارجاع مي گردد   امضاء رئيس كل ديوان   شماره و تاريخ ثبت شماره پرونده :…………..   دیوان عدالت اداری برگ دادخواست استخدامي   شمخصات طرفين نام و نام خانوادگي نام پدر شغل شماره كارگزيني گروه و ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات