آخرین خبرها

علوم انسانی-اقتصاد

نوشته هایی با موضوع اقتصاد

تحقیق كار آفريني و مديريت نشاط تغييرات بنيادي در سالهاي اخير در سطح مديريت در جهان ۱-ذهنيت و نگرش بشر در خصوص پديده مديريت و رهبريت در سازمانها تغيير يافته. ۲-مفهوم و ايده كار كردن افراد در سازمانها بعنوان تصدي يك شغل دچار تغييرات وسيعي شده. ۳-سازمانها بطور فزاينده اي ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات