آخرین خبرها

فرم قرارداد

سند اقرار و گذشت در پرونده كيفری

سند اقرار و گذشت در پرونده كيفری null اینجانب : ……………………… فرزند آقای ……………………. و نام مادر خانم …………………….. دارای شناسنامه شماره : …………………….. صادره از : ……………… متولد : …………. ساکن : …………………….. …………………….. ……………………………………… ……………………………… به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ... ادامه مطلب »

وصيت عهدي – براي همسر

وصيت عهدي – براي همسر null با سپاس و ستايش خداي بزرگ و متعال و درود فراوان بر پيامبر راستين اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علي ابن ابي طالب عليه السلام و يازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبي صلي الله عليه ... ادامه مطلب »

سند رجوع از طلاق

سند رجوع از طلاق null اینجانب : …….. ………………… فرزند آقای …… …………. …………… و نام مادر خانم …………… دارای شناسنامه شماره : …………………. صادره از : ……………………… متولد : …….. ……. ساکن : …… ………………. ……………… ……………………………. زوج سند ازدواج شماره ………… مورخ / / ۱۳ تهران که زوجۀ ... ادامه مطلب »

سند اقرار بخشيدن بخشي از مهريه

سند اقرار بخشيدن بخشي از مهريه null اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………….. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. ... ادامه مطلب »

سند اقرار به زوجیت

سند اقرار به زوجیت null با ستایش و سپاس به خداوند بخشاینده ومهربان و درود فراوان بر پیامبر پاک و خاندان عزیزش و نظر اینکه از تاریخ : روز……… ماه ……….. سال۱۳ شمسی فی مابین اینجانبان : الف : …………. …………….. فرزند آقای ……………. ….. و نام مادر خانم …………. ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات