آخرین خبرها

فرم قرارداد

فرم استحکام بنا شهرداری

فرم استحکام بنا شهرداری

شهرداری محترم محموداباد با سلام احتراما باستحضار میرساند که موضوع ساختمان آقای /خانم ———————– مالک پلاک ثبتی به شماره ————– واقع در خیابان ——— کوچه ———— پلاک ——— مورد رسیدگی قرار گرفت.گواهی میشود که این ساختمان با تعداد —— سقف و متراژ ——– دارای استحکام لازم در برابر بارهای ثقلی ... ادامه مطلب »

فرم قرارداد و تنظیم اقرارنامه تعویض وثیقه

بین امضاء کنندگان ذیل: آقای …….. فرزند …….. به شماره …….. شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. دارای شماره ملی …….. و کد پستی …….. دارای کارت پایان خدمت به شماره …….. به شماره کارمندی …….. ساکن …….. بعنوان مشتری و راهن سند شماره …….. مورخ …….. تنظیمی این ... ادامه مطلب »

نمونه اجاره نامه

اجاره نامه ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱- موجر/ موجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب …………………….. ۲-۱- مستأجر/ مستأجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ... ادامه مطلب »

نکات مهم برای نوشتن نامه اداری

هرچند اصول نامه نگاری را در دوره های مختلف تحصیلی یاد گرفته ایم، بیشتر ما در مکاتبه با مشکل مواجه می شویم. یا لحن مناسب استفاده نمی کنیم و یا منظورمان را واضح و روشن بیان نمی کنیم. گاهی هم بی تجربگی خود را با استفاده از قالب نادرست لو ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات