آخرین خبرها

فرم قرارداد

نمونه نامه قبول شغل

جناب آقای …….. مدیر عامل محترم شرکت ……. موضوع : اعلام آمادگی جهت قبول شغل و مسوولیت با سلام و احترام بدینوسیله ضمن تشکر از اعتماد و اطمینان جنابعالی به اینجانب درخصوص پیشنهاد شغل سرپرستی واحد تضمین کیفیت ؛ بدینوسیله بصورت کتبی آمادگی خود را جهت پذیرش آن بحضور اعلام ... ادامه مطلب »

متن سند معاملات یک برگی رهنی

متن سند معاملات یک برگی رهنی قرارداد زیر بین داین (مرتهن): شرکت …………. سهامی عام / خاص …………………. به نمایندگی آقای ……………. به موجب معرفی نامه شماره …………. مورخه ……………… از یک طرف و مدیون (راهن): آقای …………………….. فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………….. و شماره ملی ………………….. صادره از ... ادامه مطلب »

پیش نویس فرم قرارداد و تنظیم اقرارنامه تعویض وثیقه

بین امضاء کنندگان ذیل: آقای …….. فرزند …….. به شماره …….. شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. دارای شماره ملی …….. و کد پستی …….. دارای کارت پایان خدمت به شماره …….. به شماره کارمندی …….. ساکن …….. بعنوان مشتری و راهن سند شماره …….. مورخ …….. تنظیمی این ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات