آخرین خبرها

نامه اداری

نامه گواهی رضایت شغلی

بنام خدا احتراماً بدینوسیله گواهی میگردد که آقای ……….. از …. تا مورخه … از پرسنل قراردادی این شرکت بوده ودرطول مدت همکاری شرکت از نحوه کار واخلاق نامبرده رضایت کامل داریم. این گواهی جهت استخدام آتی نامبرده صادر گردیده است. امضا ادامه مطلب »

نمونه نامه اداری رفع سوء تفاهم فی مابین شرکت ها

جناب آقای …… مدیر محترم شرکت ……. موضوع : رفع سوء تفاهم فی مابین با سلام و احترام بدینوسیله از اینکه برداشت نادرست از نامه ارسالی این شرکت موجب رنجش جنابعالی گردیده است و نتوانسته مقصود حقیقی از ارسال نامه را به روشنی بیان نماید صمیمانه از شما پوزش می ... ادامه مطلب »

متن نامه های اداری و رسمی

اصلی ترین و مهم ترین بخش از نامه های اداری متن است . مهم ترین ازآن جهت گفته می شود که موقعیت و دریافت پاسخ مثبت درگرو تنظیم درست همین بخش است . نارسایی و مبهم بودن وبه عبارتی نرساندن پیام اتلاف وقت و انرژی و دوباره کاری و نامه ... ادامه مطلب »

قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي

غیر قابل استناد ماده ۱- اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي از قبيل مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عكسها ، نقشه ها ، ... ادامه مطلب »

انواع نامه های اداری

نوشته های اداری در سازمان ها از دیدگاه های مختلف گونه های متفاوتی دارند. شناخت ، طبقه بندی و کاربرد هر یک می تواند در سهولت درست و به جا و نوع نگارش هریک به لحاظ محتوا و ماهیت آن مفید به فایده باشد. الف- نامه های اداری ازدیدگاه متن ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات