آخرین خبرها

نامه بیمه

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

بیکار ازنظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکار موقت شناخته شود وهمچنین ... ادامه مطلب »

قانون بیمه بیکاری

ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند: ۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی . ۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان ... ادامه مطلب »

مشاهده سوابق بیمه شدگان

برای مشاهده سوابق بیمه ای خود بایستی به موارد ذیل دقت نمایید: . ۱- شماره ملی خود را بدون خط تیره در قسمت اول وارد نمایید. ۲- شماره بیمه خود را بصورت هشت رقم از سمت چپ، در قسمت دوم وارد نمایید. ۳- کلمه عبور عدد صحیح شش رقمی قزمز ... ادامه مطلب »

فیش حقوقی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی

راهنمای استفاده از سامانه ارائه خدمات فیش مستمری بگیران: ۱- پر کردن هر چهار آیتم موجود در این بخش الزامی است. ۲- کد ملی را بدون خط تیره وارد کنید. ۳- جهت درج شماره مستمری، از صفحه اول دفترچه درمانی می توان استفاده کرد. ۴- جهت جستجوی شعبه مورد نظر ... ادامه مطلب »

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۳

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۳

باتوجه به مهیابودن شرایط ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ ، سازمان امور مالیاتی فرمها و شرایط ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان حقیقی، حقوقی و تشکل های قانونی درسال ۱۳۹۳ را اعلام کرد. مودی گرامی لطفا موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید: • فرم های اظهارنامه الکترونیک عملکرد سال ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات