آخرین خبرها

نامه بیمه

فرم های مورد نیاز تامین اجتماعی

فرم های مورد نیاز تامین اجتماعی

مخاطبان ارجمند می توانند فرم های مورد نیاز خود را از طریق این سایت دریافت نمایند.تکمیل فرم هایی که نیاز به اثر انگشت دارد و در فرم مربوطه قید شده است می بایست در محل شعبه و در حضور کارشناس مربوط صورت بپذیرد. این صفحه مدام به روز می شود. ... ادامه مطلب »

نامه به تامین اجتماعی

ریاست محترم تامین اجتماعی شهرستان ……. با سلام عطف به نامه شماره…… مورخه……. آن سازمان به پیوست یک نسخه تصویر قراردادهای پرسنلی از مورخه اول خرداد۸۱تا هم اکنون ، مربوط به آقای …… حضورتان ارسال میگردد خواهشمند است ضمن دریافت دستور فرمائید اقدامات لازم مبذول گردد. قبلاً از همکاری شمار کمال امتنا را ... ادامه مطلب »

متن نامه درخواست بخشودگی جرائم بیمه

نمونه متن نامه درخواست بخشودگی جرائم بیمه سازمان تامین اجتماعی شهرستان … با سلام احتراماًبازگشت به نامه شماره۷۵۱۰۱ مورخه۰۵/۰۸/۸۷وباتوجه به قانون بخشودگی جرائم خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در این زمینه مبذول فرمایند. با تشکر امضا ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات