آخرین خبرها

نامه درخواست وام

نمونه نامه تقاضای مساعده و وام بلاعوض

جناب آقای ……… رییس محترم … موضوع : تقاضای مساعدت مالی و وام بلاعوض با سلام و احترام بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب………… بعلت مشکلات عدیده از قبیل : هزینه بسیار بالای بیمارستان همسرم که طی سال جاری سه بار مورد عمل جراحی زیبایی بینی قرار گرفته اند و پرداخت ... ادامه مطلب »

نمونه نامه درخواست وام از بانک

جناب آقای فلانی رییس محترم بانک / موسسه مالی …….شعبه ….. موضوع : درخواست وام با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب ……… ، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره …….. تقاضای دریافت وام به مبلغ ……… ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید ... ادامه مطلب »

نامه درخواست وام از بانک

جناب آقای ……. رییس محترم بانک / موسسه مالی ……. موضوع : درخواست وام با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب …….. ، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره …….. تقاضای دریافت وام به مبلغ …… ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید را بحضور تقدیم میدارم. ... ادامه مطلب »

نمونه تعهد نامه پرداخت اقساط وام

تعهد نامه پرداخت اقساط وام اینجانب کارمند ….. به شماره کارمندی …… و تاریخ استخدام ………..که در واحد …….. خدمت می نمایم ضمن تشکر از مساعت صورت گرفته درخصوص موافقت با پرداخت وام به اینجانب ، ضمن قبول تعهدات مندرج در این ورقه و با اطلاع از مقررات وام به شرکت اختیار و ... ادامه مطلب »

نمونه نامه درخواست وام از بانک

جناب آقای …… رییس محترم بانک …… موسسه مالی …… شعبه …… موضوع : درخواست وام با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب ……. ، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره …… تقاضای دریافت وام به مبلغ …… ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات