آخرین خبرها

نمونه نامه اداری

نمونه متن نامه برای انتقالی یا مهمان دانشگاه

نمونه متن نامه برای انتقالی یا مهمان دانشگاه جناب آقای … ریاست محترم دانشگاه …. موضوع : درخواست انتقالی یا مهمان به دانشگاه … با سلام بدینوسیله اینجانب  دانشجوی ورودی مهر ماه سال …  بعلت اینکه پس از قبولی در دانشگاه و شروع دوران دانشجویی متاهل گردیده و  محل اشتغال ... ادامه مطلب »

نمونه متن نامه ارسال گزارش

 نمونه متن نامه ارسال گزارش بسمه تعالی تاریخ: شماره نامه : سرپرست محترم مجتمع توانبخشی ….. سرکار خانم …..  موضوع : ارسال گزارش سلام علیکم احتراماً به عرض می رساند: چهار نسخه از گزارش جشن مشترک روز جهانی ناشنوایان و نابینایان جوامع ناشنوا و نابینای شهرستان ……… به پیوست این ... ادامه مطلب »

نمونه متن نامه درخصوص پرداخت حقوق معوقه حق التدریس

نمونه متن نامه درخصوص پرداخت حقوق معوقه حق التدریس جناب آقای … ریاست محترم دانشگاه … موضوع : شهریه دانشگاه با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب… از مورخ … بعنوان مدرس مشغول همکاری با گروه آموزشی رشته  می باشم. با عنایت به وجود برخی مشکلات، امور مالی دانشگاه ... ادامه مطلب »

نمونه متن نامه حل مشکل تخلف ساخت شهرداری

نمونه متن نامه حل مشکل تخلف ساخت شهرداری جناب آقای …. شهردار محترم …. موضوع : مساعدت جهت حل مشکل پروانه ساختمانی با سلام و احترام بدینوسیله به استحضار می رساند اینجاب… فرزند … در مورخه …موفق به اخذ پروانه ساخت یک آپارتمان دو طبقه از شهرداری گردیدم. لیکن با ... ادامه مطلب »

نمونه متن نامه اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی

نمونه متن نامه اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی

نمونه متن نامه اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی جناب آقای … رییس محترم شعبه … بدوی سازمان تعزیرات حکومتی موضوع : اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی با سلام و احترام بدینوسیله مراتب اعتراض خود به دادنامه شماره ۰ صادره درخصوص پرونده ۰ را تقدیم می دارم : متاسفانه ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات