آخرین خبرها

گوناگون

نمونه رای در خصوص ترک انفاق

    نمونه راي در خصوص ترك انفاق     بسمه تعالي     به تاريخ : ۱۶/۰۱/۱۳۷۶ پرونده كلاسه ۷۵/۱۰۰۸ شعبه هشتم شماره دادنامه : ۱۸ مرجع رسيدگي : شعبه هشتم دادگاه عمومي تنكابن شاكي : خانم صديقه متهم : آقاي عليرضا اتهام : ترك انفاق گردش كار : ... ادامه مطلب »

نمونه حکم ضرب و جرح عمدی

    نمونه راي در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي       بسمه تعالي       (راي دادگاه )   در خصوص اتهام آقايان رديف اول ايرج فرزند برجعلي رديف دوم رمضان رديف سوم سيد نصر الله فرزند سيد رضا و رديف چهارم سيد عباس فرزند نصر ... ادامه مطلب »

نمونه حکم الزام به تنظیم سند رسمی

    نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال     بسمه تعالي   به تاريخ …….. پرونده كلاسه …… شماره دادنامه …… مرجع رسيدگي : شعبه ……. دادگاه عمومي ………. خواهان : خانم …. با ... ادامه مطلب »

حکم جبران خسارت مادی و معنوی

    نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان معنوي و مادي     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در خصوص دعوي ايمان به طرفيت رضا و فريبا به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و ... ادامه مطلب »

حکم اجرت المثل ایام زناشویی

    نمونه راي در خصوص اجرت المثل ايام زناشويي             بسمه تعالي     (راي دادگاه )     نظر به تقاضاي زوج آقاي …….. مبني بر صدور حكم طلاق با توجه به محتويات پرونده و نظريه داوران و ملاحظه اختلافات خانوادگي زوجين كه مثبت ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات