آخرین خبرها

نمونه رای در خصوص ورود ثالث

    نمونه راي در خصوص ورود ثالث       بسمه تعالي       به تاريخ ۰۷/۰۲/۱۳۷۲ شماره پرونده ۶۹/۳۷۶-۷۰/۲۷ شماره دادنامه :۷۲/۵۲/۵۱ مرجع رسيدگي : شعبه ………….. دادگاه عمومي حقوقي يك به رياست …………… در پرونده ۶۹/۳۷۶ خواهان شركت آپارتمان ………… خواندگان آقايان ………….. در پرونده ۷۰/۲۷ خواهان ... ادامه مطلب »

نمونه رای مطالبه چک برگشتی

    نمونه راي در خصوص مطالبه وجه چك برگشتي     بسمه تعالي   به تاريخ ……. پرونده كلاسه …. شماره دادنامه … مرجع رسيدگي: شعبه ….. دادگاه عمومي ……… خواهان : آقاي (الف)… خوانده : آقاي (ب)…….. خواسته : مطالبه وجه يك فقره چك به شماره .. به ... ادامه مطلب »

نمونه رای کلاهبرداری

    نمونه راي در خصوص كلاهبرداري         بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در خصوص اتهام آقاي احمد داير بر كلاهبرداري با توجه به شكايت شاكي و محتويات پرونده و اظهارات و شهادت شهود و نحوه دفاعيات متهم مبني بر اينكه موتور سيكلت را به ... ادامه مطلب »

نمونه قتل غیر عمد(معالجه دکتر)

    نمونه راي در خصوص قتل غير عمدي (در اثر معالجه طبيب )     بسمه تعالي       (راي دادگاه )   در خصوص كيفر خواست دادسراي عمومي تهران آقاي دكتر رضا فرزند موسي ۶۷ ساله شغل پزشك متهم است به قتل غير عمدي مرحوم حسين بدين ... ادامه مطلب »

نمونه حکم قتل عمدی

    نمونه راي در خصوص قتل عمدي (در اثر فعل نوعاً كشنده به جهت وضعيت خاص مقتول )     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   آقاي احمد فرزند قدرت اله متهم به قتل عمد مرحوم محمد ۱۶ ساله با توجه به شكايت اوليا دم و گزارش ضابطين ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات