آخرین خبرها

نمونه رای قتل شبه عمد

    نمونه راي در خصوص قتل شبه عمدي (در اثر تير اندازي )     بسمه تعالي       (راي دادگاه )   در خصوص اتهام محمد فرزند عبدالله داير به قتل شبه عمد رستم به اين شرح كه متهم هنگام انجام ماموريت جهت جلب و دستگيري متهمان ... ادامه مطلب »

نمونه رای فریب در ازدواج

    نمونه راي در خصوص فريب در ازدواج     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده افسانه فرزند علي اصغر ۲۵ ساله اهل شميران ساكن سعادت آباد شغل دانشجو متهم است به فريب در ازدواج نسبت به شوهرش با توجه به مجموع محتويات پرونده ... ادامه مطلب »

نمونه رای سقط جنین

    نمونه راي در خصوص سقط جنين و شركت در قتل غير عمدي     بسمه تعالي       (راي دادگاه )   بنا به كيفر خواست دادسراي عمومي تهران : ۱- آقاي دكتر چنگيز متهم است به سقط جنين و شركت در قتل غير عمدي مرحوم خانم ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص حکم طلاق خارجی

    نمونه راي در خصوص زناني كه حكم طلاق خارجي در دست دارند .         بسمه تعالي     (راي دادگاه )     خانم به طرفيت آقاي ……… شوهر دادخواستي تقديم دادگاه هاي خانواده نموده كه مدعي شده به موجب حكم طلاق صادره از دادگاه ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

    نمونه راي در خصوص دعوي متقابل     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دادخواست خواهان…….. به طرفيت خوانده …………. به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره و دادخواست دعوي متقابل خوانده …… به طرفيت خواهان …. به خواسته تخليه عين مستاجره به خاطر ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات