آخرین خبرها

نمونه حکم قتل عمدی

    نمونه راي در خصوص قتل عمدي (در اثر فعل نوعاً كشنده به جهت وضعيت خاص مقتول )     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   آقاي احمد فرزند قدرت اله متهم به قتل عمد مرحوم محمد ۱۶ ساله با توجه به شكايت اوليا دم و گزارش ضابطين ... ادامه مطلب »

نمونه رای تصادف منجر به فوت

    نمونه راي در خصوص قتل عمدي (تصادف منجر به فوت   )     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   با التفات محتويات پرونده و نظر به اينكه تجاوز به چپ از ناحيه راننده جيپ شماره ۲۸۶۸۳ رضاييه ۱۱ برابر نظريه كاردان فني اوليه حاضر در صحنه تصادف ... ادامه مطلب »

نمونه رای قتل عمد

    نمونه راي در خصوص قتل عمدي (به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول  )     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص اتهام آقاي اكبر فرزند اسفنديار ۲۱ ساله ديپلمه بيكار با سواد اهل يان چشمه فريدون ساكن نجف آباد شيعه ايراني فاقد پيشينه كيفري بدون ... ادامه مطلب »

نمونه رای قتل شبه عمد

    نمونه راي در خصوص قتل شبه عمدي (در اثر تير اندازي )     بسمه تعالي       (راي دادگاه )   در خصوص اتهام محمد فرزند عبدالله داير به قتل شبه عمد رستم به اين شرح كه متهم هنگام انجام ماموريت جهت جلب و دستگيري متهمان ... ادامه مطلب »

نمونه رای فریب در ازدواج

    نمونه راي در خصوص فريب در ازدواج     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده افسانه فرزند علي اصغر ۲۵ ساله اهل شميران ساكن سعادت آباد شغل دانشجو متهم است به فريب در ازدواج نسبت به شوهرش با توجه به مجموع محتويات پرونده ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات