آخرین خبرها

نمونه رای سقط جنین

    نمونه راي در خصوص سقط جنين و شركت در قتل غير عمدي     بسمه تعالي       (راي دادگاه )   بنا به كيفر خواست دادسراي عمومي تهران : ۱- آقاي دكتر چنگيز متهم است به سقط جنين و شركت در قتل غير عمدي مرحوم خانم ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص حکم طلاق خارجی

    نمونه راي در خصوص زناني كه حكم طلاق خارجي در دست دارند .         بسمه تعالي     (راي دادگاه )     خانم به طرفيت آقاي ……… شوهر دادخواستي تقديم دادگاه هاي خانواده نموده كه مدعي شده به موجب حكم طلاق صادره از دادگاه ... ادامه مطلب »

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

    نمونه راي در خصوص دعوي متقابل     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دادخواست خواهان…….. به طرفيت خوانده …………. به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره و دادخواست دعوي متقابل خوانده …… به طرفيت خواهان …. به خواسته تخليه عين مستاجره به خاطر ... ادامه مطلب »

نمونه رای خیانت در امانت

    نمونه راي در خصوص خيانت در امانت     بسمه تعالي      (راي دادگاه )   در اين پرونده بر حسب كيفر خواست صادره از شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي شهر ري آقاي غلامرضا فرزند حسين ۲۹ ساله اهل و ساكن تهران متهم است به خيانت در ... ادامه مطلب »

نمونه حکم توقیف شرکت

    نمونه راي در خصوص حكم توقيف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت     بسمه تعالي   (راي دادگاه )   در خصوص دعوي شركت …… به طرفيت شركت ……….. به خواسته صدور حكم توقيف شركت مزبور نظر به اينكه دعوي خواهان مستند ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات