آخرین خبرها

نمونه نامه پاسخ به آگهی های همکاری

مدیریت محترم استخدام شرکت …….. باسلام واحترام ، پیرو درج آگهی استخدام آن شرکت در نشریه …………… مورخ ………… جهت همکاری دربخش ……. آن شرکت ، به پیوست مشخصات و سوابق شغلی خود (رزومه) خود را برای اعلام آمادگی جهت همکاری تقدیم می دارم . امیدوارم ویژگی های اینجانب ازجمله، ... ادامه مطلب »

اندازه و ابعاد نامه های اداری

نامه با قطع کوچک در لابه لای صفحات پرونده پوشیده می ماند و نامه با قطع بزرگ از پوشه استاندارد خارج می شود. گردش پیاپی ، کاغذهای نازک را از بین می برد . استفاده از اندازه های استاندارد مانع از ضایعات هنگام برش کاغذ می شود و سبب می ... ادامه مطلب »

استشهاد محلی

بسمه تعالی استشهاد محلی اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می دهیم : دانشنامه دائم / گواهینامه موقت صادره از فلان دانشگاه به شماره دانشجویی۰ مورخ ۰ متعلق به خانم / آقای بیگلی بیگلی فرزند گوریل اگوری دارای شناسنامه شماره ۰۰۰ صادره از گشاددره متولد ۱۳۰۰ ساکن شهر تنبلها خیابان علافها ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات