آخرین خبرها

نمونه نامه به شهرداری

جناب آقای ……. شهردار محترم ….. موضوع : مساعدت جهت حل مشکل پروانه ساختمانی با سلام و احترام بدینوسیله به استحضار می رساند اینجاب …… فرزند ….. در مورخه …..موفق به اخذ پروانه ساخت یک آپارتمان دو طبقه از شهرداری گردیدم. لیکن با شروع عملیات ساختمانی موفق به اخذ وامی شدم که مرا قادر ... ادامه مطلب »

نمونه نامه درخواست همکاری با دانشگاه

جناب آقای ……. ریاست محترم دانشکده موضوع : درخواست همکاری با دانشگاه با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب ….. دانشجوی رشته ….. ورودی ……. متقاضی همکاری با دایره امتحانات بعنوان مراقب می باشم. خواهشمند است در صورت صلاحدید دستورات لازم را صادر فرمایید. با تشکر ……. تاریخ و امضا   ادامه مطلب »

نمونه اجاره نامه

اجاره نامه ماده ۱ : طرفین قرارداد ۱-۱- موجر/ موجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب …………………….. ۲-۱- مستأجر/ مستأجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات