آخرین خبرها

نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

جناب آقای ……. رییس محترم اداره …….. موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز با سلام و احترام بدینوسیله نمونه امضای سرکار خانم / جناب آقای ……. که در زیر نشان داده می شود بعنوان امضای مجاز جهت …… / جهت مکاتبات آتی بحضورتان معرفی می گردد. پیشاپیش از حسن توجه شما ... ادامه مطلب »

نامه درخواست انتقالی

جناب آقای …… رییس محترم …… موضوع : درخواست انتقالی با سلام و احترام بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ……. به شماره کارمندی ……. تقاضای انتقال از واحد …….. به واحد …….. در شهرستان ……. را دارم. لذا خواهشمند است درصورت صلاحدید با تقاضای بنده موافقت فرموده و دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید. ... ادامه مطلب »

نمونه نامه درخواست انتقالی

جناب آقای …….. رییس محترم اداره ……… موضوع : درخواست انتقال به شرکت ……. باسلام و احترام بدینوسیله اینجانب ……کارمند شماره ……. به دلیل وجود مشکلات عدیده شخصی تقاضای انتقال به شرکت ………… شهرستان ………….. را دارم. خواهشمند است با توجه به اینکه بنده چندین سال است بدنبال انتقال به شهر محل سکونت خویش می ... ادامه مطلب »

درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه

بسمه تعالی رییس محترم اداره تشخیص هویت شهرستان ……… موضوع: درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری باسلام نظر به اینکه مراحل استخدامی آقای …….. فرزند …. به شماره ملی ………………. متولد ….. صادره از شهرستان برره در این سازمان / شرکت تحت بررسی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص صدور برگ ... ادامه مطلب »

درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری

اداره تشخیـص هـویت شهرستان ……… سلام علیکم احتراماً آقای / خانم ……. فرزند ……… به شماره ملی ……. بحضور می گردند. خواهشمند است دستور فرمایید برابرضوابط مربوطه نسبت به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت نامبرده اقدام لازم معمول فرمائید. با تشکر ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات