آخرین خبرها

پایان یک نامه اداری

لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این خصوص مبذول نمایند. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال تشکر را دارم . :: تسریع در ارسال پاسخ موجب کمال امتنان است :: پیشاپیش از بذل عنایت شما کمال تشکر و سپاس را دارم :: قبلا از توجه و مساعدت شما ... ادامه مطلب »

اسکلت کلی یک نامه اداری

-نامه را با نام خدا آغاز می کنیم. -تاریخ را درج می کنیم. -موضوع نامه را می نویسیم. -نام شخص گیرنده را با احترام همراه سمت وی می نویسیم. مثال: جناب آقای جمال زارعی مدیریت محترم سازمان……….. یا مدیریت محترم سازمان ………… جناب آقای جمال زارعی -نامه را با حدود ... ادامه مطلب »

مقدمه نامه اداری

جناب آقای… مدیر عامل شرکت… موضوع : … با سلام احتراما پیرو نامه / بازگشت به نامه شماره … مورخ … به استحضار می رساند با سلام و احترام بدینوسیله با عنایت به اینکه … با سلام و تقدیم احترام بدینوسیله به استحضار / اطلاع می رساند با سلام و ... ادامه مطلب »

نمونه نامه انصراف از ادامه تحصیل دانشگاه

جناب آقای … معاون محترم دانشجویی دانشگاه … موضوع : انصراف از ادامه تحصیل دانشگاه با سلام احتراما به استحضار آن مقام محترم می رساند اینجانب … پذیرفته شده دوره …در رشته … سال …؛ بدلایل شخصی و خانوادگی بوجود آمده متاسفانه قادر به ادامه تحصیل نبوده و انصراف خود ... ادامه مطلب »

نمونه نامه درخواست خوابگاه

جناب آقای … مدیر محترم معاونت دانشجویی موضوع : درخواست خوابگاه دانشجویی با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب … دوران دانشجوی ورودی سال … تقاضای خود جهت استفاده از خوابگاه دانشجویی را بحضور معروض میدارم . خواهشمند است با توجه بعد مسافت مساعدت لازم جهت تخصیص خوابگاه مبذول نمایند. پیشاپیش ... ادامه مطلب »

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات